Общи условия за ползване на услугите на уебсайтовете на ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП

Общи условия за ползване на услугоне на уебсайтовете на ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП

 1. Общи условия
  1. Предмет на този догвор е представяне на услугите и продуктите на търговка марка ДЖИ ЕМ ДИЗАЙН. Търговската марка ДЖИ ЕМ ДИЗАЙН се администрира от търговско дружество ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП ЕООД. Търговското дружество ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП ЕООД поддържа, развива и актуализира интернет страници, които се изписват след натискането на бутоните с препратки.
  1. Страни по договора са ДЖИ ЕМ ДИЗАЙН и Вие в качвството на потребирек, който е достъпил до сайтът на ДЖИ ЕМ ДИЗАЙН и юридическото лице ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП.
   1. ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 205438129, с адрес на упревление и седалище гр. София, ул.Тракия 48-50.
  1. Използването на информацията за услугите, предлагани и разпространявани от ДЖИ ЕМ ДИЗАЙН се регулират с условията в настоящия договор, който обвързва Вас като страни и има задължителен характер.
  1. Общи условия по този договор: заедо с другите условия, представляват споразумение с правнообразуваща сима между Вас и ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП ЕООД. В случай на противоречие с посоченото в допълнителните условия и в общите условия, допълнителните условия имат предимство що се отнася до съответната услуга
  1. Използвайки сайтовете обединени с ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП се счита, че вие приемате допълнителните условия и общите условия по този договор.
  1. Информациионните услуги, които са предмет на този догор между вас-потребителя и ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП ЕООД като доставчик включват следните услуги, но не само:
   1. Достъп до информацията за продукти и услуги, представени чрез уеб браузър
   1. Създаване на профили чрез регисрация, която изисква потребителско име и прарола

На сайтовете от грумата на ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП могат да присъстват и други услуги

 1. Регистрация и поверителност
  1. Някои части от сайтовете на ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП формите за запитвания изискват въвеждане на валиден имейл адрес и/или телефонен номер, наред с предоставяне на други данни, които може да са необходими с оглед на ползването на съответната услуга. С попълването на регистрационната форма за изпращане на запитването и натискането на командата „потвърждавам”/”приемам”, се счита, че изрично сте приели настоящите условия за ползване и специалните – ако има такива. Вашият абонамент за получаване на която и да е от предоставяните информационни услуги, чрез изпращане на имейл или чрез извършване на настройка за получаване на нотификация на мобилен телефон, ще се счита за валидно направена регистрация и Ви обвързва с настоящите Общи условия като да сте попълнили регистрационна форма.
  1. Когато попълвате регистрационната форма вие се задължавате да предоставите вярна, истинска и точна информация.
   1. Вашите имейл адрес, телефонът ви са персонални и не могат да се използват от никой друг за достъп до базата данни за конкретен сайт от сайтовете на ДЖИ ЕМ ДИЗАЙН.
  1. Когато се изпратите запитване в даден сайт на ДЖИ ЕМ ДИЗАЙН Вие давате своето съгласие на собственика на сайта в качеството си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. Ние разбираме, че сигурността на Вашата лична информация е важна. Тук можете да намерите информация за това какъв тип лична и обобщена информация ние получаваме и събираме, когато Вие използвате някой от сайтовете на ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП и как я защитаваме от трети страни.
  1. ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП се ангажира да осигури с надеждни технически средства и методи информацията, предоставяна ни от Вас чрез попълването на формата за запитвания и съдържаща лични данни. Разкриване ще възможно единствено в случаите когато информацията е поискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
  1. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до нас на посочения адрес или имейл за контакти.

   Бисквитки (‘Cookie’) е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html.

   Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва „бисквитки“ за показването на реклами на сайтовете от ДЖИ ЕМ ДИЗАЙН.
  1. С помощта на „бисквитката“ DART. Google Ви показва реклами въз основа на посещенията както в сайтовете на ДЖИ ЕМ ДИЗАЙН, така и на други сайтове в интернет. Вие можете да откажете използването на „бисквитката“ DART, като посетите страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.
  1. Повече информация – https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557
 2. Отговорност
  1. ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП ЕООД не носи отговорност за:
   1. последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на ДЖИ ЕМ ДИЗАЙН. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
   1. субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайтовете от ДЖИ ЕМ ДИЗАЙН;
   1. информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които сайтовете от ДЖИ ЕМ ДИЗАЙН препращат;