Ефективен дизайн на флаер

Визитки Флаери Брошури Ценоразписи Менюта Информационни табели Флаерът се използва за директно обръщение към клиента, за конкретен продукт или услуга. От особено значение е дали флаерът може да привлече вниманието на вашите потенциални клиенти. Ние даваме следните съвети за успешна изработка на флаер: Шрифт Много е важно вашият шрифт да бъде атрактивен и в същото[…]