Да живееш, означава да мислишLife


Мисленето е един от най-сложните психични процеси, чрез мисленето можем да преследваме целите си и да материализираме мечтите си.