Най-трудното за разбиране нещо на света е данъкът върху доходите.

Incomes

Още от цитати на Алберт Айнщайн:


„Ако „A” е успехът в живота, то тогава:  A = x + y + z.
„x” е работата, „y” е забавлението, а „z” е да си държиш устата затворена.“


„Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш.“


„Няма толкова висша цел, която да оправдае използването на всякакви средства.“